Tin tức Sky
Những trò chơi mùa đông và những hoạt động khác trong Ngày Yến tiệc 2023
Thời điểm cuối năm đang ngày một gần hơn, điều đó có nghĩa là đã đến lúc kỷ niệm một năm chúng ta đã dành với nhau và một năm mới sắp tới. Ngày Yến tiệc đang đến gần với các nhân vật thân thiện và những cách mới để phóng qua Sky.Bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 và kéo dài đến ngày 7 tháng 1 (tất cả theo giờ PST, UTC -8), Tinh linh Đưa tin Mùa đông và Tinh linh Ẩn sĩ Ôm chặt sẽ ở lại Làng Aviary và chào đón tất cả mọi người tham gia workshop sự kiện, họ cũng là những người hướng dẫn các bạn Sky về mọi thứ sự kiện cung cấp.
08/12/2023