Tải xuống Sky's

Original Soundtracks

Sky Original Game Soundtrack Vol. 1 là album phát hành đầu tiên của trò chơi, được sáng tác bởi nhà soạn nhạc từng đoạt giải thưởng Vincent Diamante và được phát hành bởi FAME'S Macedonian Symphonic Orchestra.
Tải xuống
Sky Original Game Soundtrack Vol. 2 bao là một album gồm 26 ca khúc tiếp tục tạo điểm nhấn tạo nên không khí cốt truyện chân thực của trò chơi, được sáng tác bởi nhà soạn nhạc từng đoạt giải thưởng Vincent Diamante.
Tải xuống
Sky Original Game Soundtrack Vol. 3 là album gồm 36 ca khúc bao gồm các bài hát yêu thích của các mùa phiêu lưu trước đây trong trò chơi, được sáng tác bởi nhà soạn nhạc từng đoạt giải thưởng Vincent Diamante.
Tải xuống