Tin tức Sky
Patch Notes - Tháng 2/2023 - 0.20.5
Bản cập nhật mới nhất của chúng tôi mang đến những câu chuyện tiếp theo sẽ được kể trong Mùa Tưởng Niệm, các bản cập nhật lớn cho Không gian chia sẻ và những cách mới để trải nghiệm sự trở lại của sự kiện Days of Bloom đầy màu sắc—chưa kể đến một danh sách dài các bản sửa lỗi và cải tiến.
24/02/2023