Tin tức Sky
Thư hỗ trợ người chơi 3 - Bộ lọc trò chuyện 9.6.2023
Xin chào một lần nữa từ những người bạn của bạn trong Hỗ trợ người chơi! Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ phần thư thứ ba này từ nhóm của chúng tôi về một chủ đề quan trọng mà nhiều bạn quan tâm: Bộ lọc trò chuyện trong trò chơi.
09/06/2023