Tin tức Sky
Kỷ niệm 5 năm Sky tại SkyFest!
Chỉ còn vài tháng nữa là Sky chính thức bước sang tuổi thứ năm. Chúng tôi biết rằng vào năm 2024, chúng tôi phải làm điều gì đó để đáp ứng được cột mốc quan trọng này, vì vậy, chúng tôi rất vui mừng được công bố SkyFest, sự kiện Sky Assembly trực tiếp và trong trò chơi cùng lúc đầu tiên của chúng tôi.
03/04/2024