Tin tức Sky
Cùng nhau xây dựng và chào đón Mùa Phục Sinh
Ở một vùng đất đã bị quên lãng của vương quốc Sky chính là tàn tích của Làng Aviary, một thị trấn từng phát triển vô cùng hưng thịnh. Đã đến lúc phục sinh lại ngôi làng đó! Tham gia Mùa Phục Sinh để phục dựng lại khu vực đã gắn liền với lịch sử của Sky và một lần nữa biến nơi đó trở thành khu vực thương mại và là thị trấn thịnh vượng nhất cho các Tinh linh và cả các bạn Sky.
10/10/2023