Bản Vá Sửa Lỗi Cho Những Sự Cố Đã Được Phát Hiện 0.22.7

25/08/2023

Chúng tôi đã phát hiện những vấn đề sau với bản hotfix 0.22.7:

  • [iOS] Một số người chơi có thể nhận thấy thanh trượt cài đặt đồ họa “dev”. Một phiên bản trau chuốt hơn sẽ được phát hành với bản cập nhật tương lai.

Chúng tôi biết ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của các bạn trong lúc chúng tôi nỗ lực xử lý những vấn đề này.