Bản Vá Sửa Lỗi Cho Những Sự Cố Đã Được Phát Hiện 0.22.6

23/08/2023

Bản Vá Sửa Lỗi Cho Những Sự Cố Đã Được Phát Hiện 0.22.6

Chúng tôi đã phát hiện những vấn đề sau với bản hotfix 0.22.6:

  • Khi đăng nhập bằng tài khoản Nintendo, Steam, Huawei hoặc PlayStation trên thiết bị di động, việc nhấn ra ngoài cửa sổ tài khoản sẽ đóng cửa sổ và khiến các bạn không thể đăng nhập được
  • [iOS & Android] Chúng tôi đã tìm thấy lỗi gây biến dạng đồ họa khi chụp ảnh màn hình và quay video. Việc sửa lỗi sẽ được triển khai trong bản phát hành tương lai.

Chúng tôi biết ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của các bạn trong lúc chúng tôi nỗ lực xử lý những vấn đề này.